Kurum Arşiv Birimi Aralık 2012 tarihi itibariyle Genel Sekreterliğe bağlı birim olarak faaliyete başlamıştır.

Görevleri arasında;

  • Dosyalama standartlarını oluşturmak ve takip etmek
  • Birim arşiv personeli ile birebir iletişim halinde çalışmak
  • Birim arşivleri standartlarını takip etmek
  • Kurum arşivlerini kurmak ve yönetmek
  • Birim arşivlerinden kurum arşivlerine evrak devralmak
  • Tasnif ve Ayıklama-imha işlemlerini yapmak, yaptırmak
  • Ödünç-iade işlemlerini takip etmek
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemini kurmak
  • Konusundaki tüm gelişmeleri takip etmek ve kuruma uyarlamak